Εταιρικό Προφίλ

Ο Όμιλος Ναυτικών Εταιριών ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ (PAPAPAKIS GROUP of Maritime Companies) είναι οικογενειακή επιχείρηση που ξεκίνησε το 1974 από τον Παπαδάκη Εμμανουήλ, με όραμα και προσδοκίες για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πλοίων και των Εγκαταστάσεων (Πετρελαιοειδών – Τσιμέντων) τόσο στην περιοχή Λινοπεράματα Ηρακλείου, όσο και στον λιμένα Ηρακλείου Κρήτης.

Τα τελευταία 40 χρόνια η εταιρία δραστηριοποιείται με αποτελεσματικότητα και υψηλά πρότυπα στον τομέα των υποβρύχιων εργασίων.  Χρησιμοποιώντας πάντα την αιχμή της τεχνολογίας και φροντίζοντας να εναρμονιζόμαστε με τους αυστηρότερους Διεθνής Κανονισμούς Ασφαλείας, καταδυτικά συνεργεία του Ομίλου δουλεύουν στο χώρο των υποβρύχιων εργασιών για επιθεωρήσεις, υποβρύχιες βιντεοσκοπήσεις,  υποβρύχιες κοπές, συγκολλήσεις και επισκευές.  Με μεγάλη εμπειρία τόσο σε ιδιωτικά όσο και σε λιμενικά έργα.

Το κλειδί επιτυχίας του ΟΜΙΛΟΥ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ είναι ότι έχουμε συγκεντρώσει μια ομάδα από εξαιρετικά ικανό, έμπειρο και εκπαιδευμένο πλήρωμα και προσωπικό σε όλα τα θέματα που αφορούν τη ναυτιλία, παρέχοντάς τους τα εργαλεία που χρειάζονται για να διαπρέψουν.

Η νοοτροπία αριστείας, προσοχή στη λεπτομέρεια, η εμπειρία μας, οι νέες τεχνολογίες, το εκπαιδευμένο πλήρωμα, ο ευέλικτος στόλος και η μέριμνα στην τήρηση των κανόνων ασφαλείας, μας κάνει να εναρμονιζόμαστε με τις σύγχρονες και απαιτητικές ανάγκες της ναυτιλίας και να εγγυηθούμε μια άριστη συνεργασία.

Η άψογη εκτέλεση των υπηρεσιών μας, αντανακλά τον τρόπο που σκεφτόμαστε και ενεργούμε.

 «Πάντοτε μπροστά…»