Πρόσδεση / Απόδεση Πλοίων / Θαλάσσιες Μεταφορές

Με σύγχρονα σκάφη (Λάντζα και μικρές βοηθητικές λέμβους) ειδικά κατασκευασμένα για τις ανάγκες της περιοχής Λινοπεράματα και με έμπειρους – καταξιωμένους  Λαντζέρηδες  εργαζόμαστε στις προσδέσεις,  αποδέσεις, μεταφορές, εξυπηρέτηση και παροχή υπηρεσιών Πλοίων και Εγκαταστάσεων Πετρελαιοειδών από το 1974.

Με γνώμονα την ασφάλεια, προσπαθούμε για την άμεση και καλύτερη εξυπηρέτηση τόσο των πλοίων όσο και των Εγκαταστάσεων της περιοχής.