Υποβρύχιες Εργασίες

Με εμπειρία 40 ετών, καταδυτικά συνεργεία του Ομίλου δουλεύουν στο χώρο των υποβρύχιων εργασιών.  Χρησιμοποιώντας πάντα την αιχμή της τεχνολογίας και φροντίζοντας να εναρμονιζόμαστε με τους αυστηρότερους Διεθνής Κανονισμούς Ασφαλείας.

Η επιχείρησή μας δραστηριοποιείται σε:

  • Λιμενικά Έργα (επιθεωρήσεις, έλεγχος αγωγών, αγκυροβολίων, ποντίσεις αγωγών –καλωδίων – βυθομετρήσεις, αντικαταστάσεις ανοδίων και έλεγχοι λιμανιών)
  • Υποβρύχιους Καθαρισμούς Πλοίων (Καθαρισμός & γυάλισμα προπέλλων, ολικοί καθαρισμοί) με Βrush Cart ή Hydraulic Brush
  • Υποβρύχιες Κοπές και Συγκολλήσεις με Διεθνή Πιστοποιητικά κάτω από κώδικα BSEN ISO 15618-1:2002
  • Βιντεοσκόπηση – Φωτογράφηση – Έκθεση Επιθεώρησης
  • Ναυαγιαιρέσεις – Επισκευές
  • Ανεύρεση και ανέλκυση βαρέων αντικειμένων

Με μεγάλη εμπειρία τόσο σε ιδιωτικά όσο και σε λιμενικά έργα.