Ρυμουλκήσεις / Διασώσεις / Πυρασφάλεια – Επιφυλακή Πλοίων / Υπηρεσίες Αντιρρύπανσης

O όμιλος διαθέτει στόλο από σύγχρονα και πλήρως εξοπλισμένα ρυμουλκά ιπποδύναμης έως 2500 ΗΡ.

Οι υπηρεσίες περιλαμβάνουν: ρυμουλκήσεις, επιφυλακή, πυρασφάλεια, μεταφορές, μεταφορτώσεις, τοποθέτηση φραγμάτων αντιρρύπανσης, διασώσεις και ναυαγιαιρέσεις πλοίων.

Η πολύχρονη εμπειρία μας στο χώρο, η ετοιμότητα, η υπευθυνότητα, η συνέπεια, ο ευέλικτος στόλος, το εκπαιδευμένο πλήρωμα και το προσωπικό του γραφείου μας, αποτελούν εγγύηση για την ασφαλή και αποτελεσματική ολοκλήρωση κάθε είδους εργασίας που αναλαμβάνουμε, σε οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες.